Lisäkomennot


Tältä sivulta löydät kaikki Truen lisäominaisuudet, joka tarkoittaa siis kaikkia niitä ominaisuuksia joita tavallisten pelaajien on mahdollista hankkia ylentymällä Beginner-arvoa seuraaviin peliaika-arvoihin. Peruskomennot ja -ominaisuudet, joihin löytyy oikeus siis ihan kaikilta (myös Beginner) löydät täältä.

Seuraaviin arvoihin on olemassa omat peliaikakriteerinsä. Kun peliaikaa on kertynyt seuraavaan arvoon tarvittu määrä, ylennyt automaattisesti ja saat vanhojen oikeuksiesi lisäksi käyttöön uusia ominaisuuksia, sekä tietenkin uuden värin!

Builder


Builder-arvon saavat kaikki 30 tuntia serverillä pelanneet. Seuraavien oikeuksien lisäksi Builderit voivat käyttää myös Beginnerien yleiskomentoja.

Kaikkialla

Oikeus asettaa itselleen ympärillään pyöriviä efektejä ja tyylejä. Lisätiedot Partikkelit-sivulla.
Builderina voi myös asettaa yhteensä neljä (4) kotipistettä Survivalin päämaailmaan, Netheriin, Skyblockiin, Creativeen ja FaithCreaan. Kotipisteet voi jakaa peliympäristöittäin haluamallaan tavalla.

Chat-tiedotteet

/AdBlock <on|off> - Chatissa pyörivien yleisten 15min välein ilmestyvien infoviestien poisto käytöstä tai otto takaisin käyttöön. AdBlockin ollessa päällä näet edelleen kuitenkin ajankohtaiset TrueNews-tiedotteet.

Survival

Oikeus...
Pelaajien warp-pisteet

/Mw Create <warpinNimi> - Oman warpin luominen Survivalin päämaailmaan tai Netheriin (hintana 3000 TrueCoinia)
/Mw Welcome <warpinNimi> - Tervetuloviestin asettaminen. HUOM! Itse viesti asetetaan VASTA komennon käyttämisen jälkeen (kirjoitetaan viestinä chattiin).
/Mw Update <warpinNimi> - Warpin siirtäminen sijaintiisi (päämaailma tai Nether)
/Mw Give <warpinNimi> <pelaaja> - Warpin siirtäminen toisen pelaajan nimiin (hintana 100 TrueCoinia)
/Mw Delete <warpinNimi> - Warpin poistaminen. HUOM! Et saa rahojasi takaisin.
/Mw Private <warpinNimi> - Warpin muuttaminen yksityiseksi (vain kutsutut voivat sitä käyttää)
/Mw Public <warpinNimi> - Warpin muuttaminen takaisin yleiseksi
/Mw Invite <warpinNimi> <pelaaja> - Pelaajalle oikeus käyttää yksityistä warppiasi
/Mw Uninvite <warpinNimi> <pelaaja> - Yksityisen warpin käyttöoikeuden poistamisen

Pelaajakauppajärjestelmä

Tulossa!

Creative

Oikeus...
Liikkuminen

/Plot Home:<1|2> - Haluamallesi tontille teleporttaaminen
/Speed [1-10|off] - Liikkumisnopeutesi muuttaminen, "off" poistaa aiemmin asetetun nopeuden

Experienced


Experienced-arvon saavat kaikki 200 tuntia serverillä pelanneet. Seuraavien oikeuksien lisäksi Experiencedit voivat käyttää myös aiempien arvojen ominaisuuksia.

Kaikkialla

Oikeus...

Värikoodit

/Colors - Lisätiedot/muistilista värikoodeista ja niiden käyttämisestä

Chat ja ryhmäkanavat

/Hey <pelaaja> <viesti> - Äänimerkillisen yksityisviestin lähettäminen toiselle käyttäjälle. Komennossa on 30 sekunnin cooldown.
/Group Create <ryhmännimi> [salasana] - Oman (salasanasuojatun) ryhmäkanavan luominen
/Group Delete <ryhmännimi> - Ryhmäkanavasi poistaminen lopullisesti
/Group Members <ryhmännimi> - Lista ryhmässä olevista käyttäjistä
/Group Transfer <ryhmännimi> <pelaaja> - Epävirallisen ryhmän siirtäminen toisen käyttäjän nimiin
/Group Formal <ryhmännimi> - Ryhmän muuttaminen epävirallisesta viralliseksi. HUOM! Tämän muutoksen voi peruuttaa vain poistamalla ryhmän! Viralliseksi muuttaminen tuo omistajalle lisämahdollisuuksia ryhmän jäsenten ja värien hallintaan. Virallisen ryhmän chatvärejä voi muuttaa ainoastaan ryhmäadminit ja omistaja.
/Group Admin <ryhmännimi> <pelaaja> - Ylläpitoarvon lisääminen ryhmäkanavalle tietylle pelaajalle. Ryhmäadminina voi bannata pelaajia ryhmästä ja muuttaa ainoina käyttäjinä chatin väritystä. Ryhmäadminien nimi näkyy chatissa kursivoituna. Käytössä ainoastaan virallisissa (formal) ryhmissä ryhmäadminin toimesta.
/Group Ban <ryhmännimi> <pelaaja> - Anna/poista porttikielto tietyltä käyttäjältä haluttuun ryhmään. Käytössä ainoastaan virallisissa (formal) ryhmissä ryhmäadminin toimesta.

Survival

Oikeus vuokrata kaksi (2) asumiskohdetta päämaailman spawnilta.

Skyblock

Oikeus asettaa kolme (3) tonttijärjestelmän omaa kotipistettä (teleporttaus /is [1-3])

Faithful


Faithful-arvon saavat kaikki 500 tuntia serverillä pelanneet. Seuraavien oikeuksien lisäksi Faithfulit voivat käyttää myös aiempien arvojen ominaisuuksia.

Kaikkialla

Oikeus...

Survival

Oikeus asettaa kaksi (2) MyWarp-pistettä päämaailmaan tai Netheriin komennolla /mw create <warppi>.

Liikkuminen

/Top - Teleporttaaminen x,z-koordinaattiesi korkeimmalla olevalle palikalle. Komennolla ei ole mahdollista teleportata paikkaan, jonka valotaso on 0. Komento on käytössä Survival-peliympäristössä vain sen päämaailmassa.
/Bottom - Teleporttaaminen x,z-koordinaattiesi alimpaan vapaaseen sijaintiin. Komennolla ei ole mahdollista teleportata Voidiin tai luonnollisesti generoituneisiin luoliin. Luoliin teleporttaaminen tällä komennolla on mahdollista vasta silloin, kun halutussa sijainnissa oleva cave_air on korvattu ensin jollain konkreettisella materiaalilla ja tämän jälkeen rikottu, jolloin tilalle muodostuu tavallinen air. Komento on käytössä Survival-peliympäristössä vain sen päämaailmassa.

Creative

Oikeus...
Tonteilla liikkuminen

/Top - Teleporttaaminen x,z-koordinaattiesi korkeimmalla olevalle palikalle.
/Bottom - Teleporttaaminen x,z-koordinaattiesi alimpaan vapaaseen sijaintiin. Komennolla ei ole mahdollista teleportata Voidiin, luonnollisesti generoituneisiin luoliin tai paikkaan jonka valotaso on 0. Luoliin teleporttaaminen tällä komennolla on mahdollista vasta silloin, kun halutussa sijainnissa oleva cave_air on korvattu ensin jollain konkreettisella materiaalilla ja tämän jälkeen rikottu, jolloin tilalle muodostuu tavallinen air.

Devoted


Devoted-arvon saavat kaikki 1 000 tuntia serverillä pelanneet. Seuraavien oikeuksien lisäksi Devotedit voivat käyttää myös aiempien arvojen ominaisuuksia.

Kaikkialla

Oikeus...

Survival

Oikeus asettaa kolme (3) MyWarp-pistettä päämaailmaan tai Netheriin

Itemframet

/Itemframe <off|on> - Sen itemfamen näkymättömäksi/näkyväksi muuttaminen jota katsot. Kun itemframe on näkymätön, vain siinä oleva itemi näkyy. Toimii vain suojatuilla alueilla joissa sinulla on oikeus rakentaa.

Teleporttaaminen

/Asc - Yhden kerroksen ylemmäs teleporttaaminen. Komennolla ei ole mahdollista teleportata paikkaan, jonka valotaso on 0. Komento on käytössä Survival-peliympäristössä vain sen päämaailmassa.
/Desc - Yhden kerroksen alemmas teleporttaaminen. Komennolla ei ole mahdollista teleportata Voidiin, luonnollisesti generoituneisiin luoliin tai paikkaan jonka valotaso on 0. Luoliin teleporttaaminen tällä komennolla on mahdollista vasta silloin, kun halutussa sijainnissa oleva cave_air on korvattu ensin jollain konkreettisella materiaalilla ja tämän jälkeen rikottu, jolloin tilalle muodostuu tavallinen air. Komento on käytössä Survival-peliympäristössä vain sen päämaailmassa.

Skyblock

Itemframet

/Itemframe <off|on> - Sen itemfamen näkymättömäksi/näkyväksi muuttaminen jota katsot. Kun itemframe on näkymätön, vain siinä oleva itemi näkyy. Toimii vain saarilla joissa sinulla on oikeus rakentaa.

Creative

Oikeus asettaa useampia flageja tontilleen. Lisätiedot täältä.

Teleporttaaminen

/Asc - Yhden kerroksen ylemmäs teleporttaaminen. Komennolla ei ole mahdollista teleportata paikkaan, jonka valotaso on 0.
/Desc - Yhden kerroksen alemmas teleporttaaminen. Komennolla ei ole mahdollista teleportata Voidiin, luonnollisesti generoituneisiin luoliin tai paikkaan jonka valotaso on 0. Luoliin teleporttaaminen tällä komennolla on mahdollista vasta silloin, kun halutussa sijainnissa oleva cave_air on korvattu ensin jollain konkreettisella materiaalilla ja tämän jälkeen rikottu, jolloin tilalle muodostuu tavallinen air.

Respected


Respected-arvon saavat kaikki 2 000 tuntia serverillä pelanneet. Seuraavien oikeuksien lisäksi Respectedit voivat käyttää myös aiempien arvojen ominaisuuksia.

Kaikkialla

Oikeus...

Creative

Oikeus...

Lisä-Respectedit


Respectedin ollessa viimeinen virallinen peliaika-arvo, olemme luoneet Lisä-Respectedit antamaan kunniaa erityispaljon serverillä pelanneita varten. Lisä-Respectedit eivät ole virallisia arvoja, vaan toimivat lähinnä etuliitteinä enemmän peliaikaa hankkineille. Lisä-Respoja ovat seuraavat