Lisäkomennot


Tältä sivulta löydät kaikki Truen lisäominaisuudet, joka tarkoittaa siis kaikkia niitä ominaisuuksia joita tavallisten pelaajien on mahdollista hankkia ylentymällä Beginner-arvoa seuraaviin peliaika-arvoihin. Peruskomennot ja -ominaisuudet, joihin löytyy oikeus siis ihan kaikilta (myös Beginner) löydät täältä.

Seuraaviin arvoihin on olemassa omat peliaikakriteerinsä. Kun peliaikaa on kertynyt seuraavaan arvoon tarvittu määrä, ylennyt automaattisesti ja saat vanhojen oikeuksiesi lisäksi käyttöön uusia ominaisuuksia, sekä tietenkin uuden värin!

Builder


Builder-arvon saavat kaikki 30 tuntia serverillä pelanneet. Seuraavien oikeuksien lisäksi Builderit voivat käyttää myös Beginnerien yleiskomentoja.

Kaikkialla

Oikeus asettaa itselleen ympärillään pyöriviä efektejä ja tyylejä. Lisätiedot Partikkelit-sivulla.
Builderina voi myös asettaa yhteensä neljä (4) kotipistettä Survivalin päämaailmaan, Netheriin, Islandsiin, Creativeen ja FaithCreaan. Kotipisteet voi jakaa peliympäristöittäin haluamallaan tavalla.

Partikkelit

/Pp - Pelaajan ympärillä pyörivien partikkeleiden valikko
/Pp Reset - Ympärilläsi pyörivän partikkelin poisto

Survival

Oikeus...
Pelaajien warp-pisteet

/Mw Create <warpinNimi> - Oman warpin luominen Survivalin päämaailmaan tai Netheriin (hintana 3000 gnugia)
/Mw Welcome <warpinNimi> - Tervetuloviestin asettaminen. HUOM! Itse viesti asetetaan VASTA komennon käyttämisen jälkeen (kirjoitetaan viestinä chattiin).
/Mw Update <warpinNimi> - Warpin siirtäminen sijaintiisi (päämaailma tai Nether)
/Mw Give <warpinNimi> <pelaaja> - Warpin siirtäminen toisen pelaajan nimiin (hintana 1000 gnugia)
/Mw Delete <warpinNimi> - Warpin poistaminen. HUOM! Et saa rahojasi takaisin.
/Mw Private <warpinNimi> - Warpin muuttaminen yksityiseksi (vain kutsutut voivat sitä käyttää)
/Mw Public <warpinNimi> - Warpin muuttaminen takaisin yleiseksi
/Mw Invite <warpinNimi> <pelaaja> - Pelaajalle oikeus käyttää yksityistä warppiasi
/Mw Uninvite <warpinNimi> <pelaaja> - Yksityisen warpin käyttöoikeuden poistamisen
/Warp MyWarpHelp - Pelaajawarppien ohjeluolaan teleporttaus. Ohjeita löydät myös Kaupankäynti-sivulta.

Spawnin toripaikat

/As Me - Lista omistamiesi spawn-alueiden tiedoista ja niille oikeutetuista pelaajista
/As AddFriend <pelaaja> - Pelaajan oikeuttaminen kohdallasi olevalle alueelle
/As DelFriend <pelaaja> - Oikeuksien poistaminen kohdallasi olevalta alueelta
/As Sell - Alueesi asettaminen takaisin myyntiin. Saat 90% maksamastasi hinnasta takaisin

Arkkukaupat

/ItemInfo - Kädessäsi olevan tavaran ID, jota tarvitset arkkukauppojen tekoon

Yleinen Creative

Oikeus...
Liikkuminen

/Plot Home:<1|2> - Haluamallesi tontille teleporttaaminen
/Speed [1-10|off] - Liikkumisnopeutesi muuttaminen, "off" poistaa aiemmin asetetun nopeuden

Experienced


Experienced-arvon saavat kaikki 200 tuntia serverillä pelanneet. Seuraavien oikeuksien lisäksi Experiencedit voivat käyttää myös aiempien arvojen ominaisuuksia.

Kaikkialla

Oikeus...

Värikoodit

/Colors - Lisätiedot/muistilista värikoodeista ja niiden käyttämisestä

Ryhmäkanavat

/Group Create <ryhmännimi> [salasana] - Oman (salasanasuojatun) ryhmäkanavan luominen
/Group Delete <ryhmännimi> - Ryhmäkanavasi poistaminen lopullisesti
/Group Members <ryhmännimi> - Lista ryhmässä olevista käyttäjistä
/Group Transfer <ryhmännimi> <pelaaja> - Epävirallisen ryhmän siirtäminen toisen käyttäjän nimiin
/Group Formal <ryhmännimi> - Ryhmän muuttaminen epävirallisesta viralliseksi. HUOM! Tämän muutoksen voi peruuttaa vain poistamalla ryhmän! Viralliseksi muuttaminen tuo omistajalle lisämahdollisuuksia ryhmän jäsenten ja värien hallintaan. Virallisen ryhmän chatvärejä voi muuttaa ainoastaan ryhmäadminit ja omistaja.
/Group Admin <ryhmännimi> <pelaaja> - Ylläpitoarvon lisääminen ryhmäkanavalle tietylle pelaajalle. Ryhmäadminina voi bannata pelaajia ryhmästä ja muuttaa ainoina käyttäjinä chatin väritystä. Ryhmäadminien nimi näkyy chatissa kursivoituna. Käytössä ainoastaan virallisissa (formal) ryhmissä ryhmäadminin toimesta.
/Group Ban <ryhmännimi> <pelaaja> - Anna/poista porttikielto tietyltä käyttäjältä haluttuun ryhmään. Käytössä ainoastaan virallisissa (formal) ryhmissä ryhmäadminin toimesta.

Survival

Oikeus vuokrata kaksi (2) asuintonttia päämaailman spawnilta.

Islands

Oikeus asettaa kolme (3) tonttijärjestelmän omaa kotipistettä (teleporttaus /is [1-3])

Faithful


Faithful-arvon saavat kaikki 500 tuntia serverillä pelanneet. Seuraavien oikeuksien lisäksi Faithfulit voivat käyttää myös aiempien arvojen ominaisuuksia.

Kaikkialla

Oikeus...

Survival

Oikeus asettaa kaksi (2) MyWarp-pistettä päämaailmaan tai Netheriin komennolla /mw create <warppi>.

Liikkuminen

/Top - Teleporttaaminen x,z-koordinaattiesi korkeimmalla olevalle palikalle

Yleinen Creative

Oikeus napata kenen tahansa pelaajan pää komennolla /phead <pelaaja>.

Liikkuminen

/Top - Teleporttaaminen x,z-koordinaattiesi korkeimmalla olevalle palikalle

FaithCrea

Oikeus...
Tontin hallinnointi

/Plot Auto - Lähimmän vapaan tontin valloittaminen
/Plot Claim - Kohdallasi olevan tontin valloittaminen
/Plot Delete - Valloituksen purkaminen (rakennukset poistuu!)
/Plot Clear - Tontin tyhjentäminen (ei voi peruuttaa!)
/Plot Set Biome <biomi> - Biomin asettaminen tontille
/Plot Set Biome list - Lista toimivista biomeista
/Plot Flag Add <flagi> - Tonttiflagin asettaminen. Tietoa flageista ja niiden asettamisesta täältä
/Plot Flag Remove <flagi> - Tonttiflagin poistaminen
/Plot Nerge - Katseesi suunnassa olevan naapurin tontin yhdistäminen omaasi niin, että välistä häviää tie. Komento lähettää naapurillesi yhdistämispyynnön, jonka hyväksyttyä tontit yhdistyvät
/Plot Unlink - tonttisi erottaminen naapurisi tontista

Pelaajat tonteilla

/Plot Add <pelaaja> - Avustajan asettaminen tontille. HUOM! Käytännössä pelaaja voi rakentaa tontillasi vain silloin, kun olet itsekin FaithCreassa
/Plot Trust <pelaaja> - Pelaajan oikeuttaminen tontillesi. Eli oikeus rakentaa tontillasi milloin vain, myös ilman valvontaasi
/Plot Deny <pelaaja> - Pelaajan estäminen tontilta
/Plot Remove <pelaaja> - Annettujen oikeuksien tai estojen poistaminen
/Plot Kick <pelaaja> - Pelaajan potkiminen tontilta

Tonteilla liikkuminen

/Plot Home - Kotitontille teleporttaus
/Plot SetHome - Tonttisi kotipisteen asettaminen uuteen paikkaan
/Plot Visit <pelaaja(:2)> - Teleporttaaminen muiden pelaajien tonteille
/SetHome <kodinNimi> - Servereiden välisen kotipisteen asetus
/Top - Teleporttaaminen x,z-koordinaattiesi korkeimmalla olevalle palikalle
/Speed <1-10|off> - Liikkumisnopeutesi muuttaminen, "off" poistaa aiemmin asetetun nopeuden

Tonttien lisätiedot

/Plot Info - Tietoa kohdallasi olevasta tontista
/Plot List - Lista tonteista
/Plot Toggle Titles - Ota käyttöön tai pois käytöstä ruutuun ilmestyvät tonttien omistajuudet

Devoted


Devoted-arvon saavat kaikki 1 000 tuntia serverillä pelanneet. Seuraavien oikeuksien lisäksi Devotedit voivat käyttää myös aiempien arvojen ominaisuuksia.

Kaikkialla

Oikeus...

Survival

Oikeus asettaa kolme (3) MyWarp-pistettä päämaailmaan tai Netheriin

Yleinen Creative

Oikeus asettaa useampia flageja tontilleen. Lisätiedot täältä.

FaithCrea

Oikeus asettaa useampia flageja tontilleen. Lisätiedot täältä.

Respected


Respected-arvon saavat kaikki 2 000 tuntia serverillä pelanneet. Seuraavien oikeuksien lisäksi Respectedit voivat käyttää myös aiempien arvojen ominaisuuksia.

Kaikkialla

Oikeus...

Yleinen Creative

Oikeus asettaa useampia flageja tontilleen. Lisätiedot täältä.

FaithCrea

Oikeus...

Lisä-Respectedit


Respectedin ollessa viimeinen virallinen peliaika-arvo, olemme luoneet Lisä-Respectedit antamaan kunniaa erityispaljon serverillä pelanneita varten. Lisä-Respectedit eivät ole virallisia arvoja, vaan toimivat lähinnä etuliitteinä enemmän peliaikaa hankkineille. Lisä-Respoja ovat seuraavat