WorldEdit Creativessa


Creativessa ja FaithCreassa on mahdollista Faithful-arvoisena tai sitä ylempänä hakea itselleen rajattuja WorldEdit oikeuksia. WorldEdit sisältää monenlaisia työkaluja, jotka nopeuttavat Creativessa rakentamista. Oikeuksien hakeminen tapahtuu Discordissa Faithfuleille ja sitä ylemmille näkyvän #we-anomukset -kanavan kautta. WE-oikeudet haluava voi ilmaista kanavalla kiinnostuksensa katsottuaan ensin ylläpidon alle lisäämät ohjeistusvideot ja ehdot. Tarkemmat tiedot hakemisesta löydät Discordin hakukanavalta.

Ohjevideot ja linkit

Tämän sivun alaosasta löydät Truen Creativessa käytössä olevat ominaisuudet. Tarkempaa yleistä komentolistaa voit myös tarkastella esimerkiksi täältä.

Ehdot
Oleellista tietoa wandaajille
Rajoitukset

Tähän on listattu pelaajien käytössä olevan WorldEditin rajoitukset. Mikäli koet rajat hankalana johonkin tiettyyn asiaan, voit pyytää ylläpidolta apua asian wandaamisessa. Tietyille ylläpitäjille on myönnetty rajoittamaton WorldEdit.

Oikeudet


Tässä lista oikeuksista/komennoista joita wandin mukana tulee. Monista seuraavista komennoista löytyy hyödyllisiä lisäargumenttejä komennon toiminnan tarkentamiseen. Argumentteja voit tarkastella //help <komento>.

Mikäli komentoon määritellään materiaali, voi useamman materiaalin erotella pilkulla esim. //set cobblestone,stone ja monen materiaalin määrien suhdetta voi myös muokata esim. //set 30%cobblestone,70%stone.

Yleiskomennot

/LagMem - Serverin hyvinvoinnin tarkastaminen. Tätä tulee seurata aina wandatessa tasaisin väliajoin. Mikäli jompikumpi asteikoista (risuaitaraidoista) näyttää punaista pidemmän aikaa, tulee wandailu lopettaa hetkellisesti. Mikäli wandailun lopettamisesta huolimatta asteikot pysyvät punaisina, tulee odottaa restarttia. Restartissa väri yleensä palautuu TPS:n kohdalla vihreäksi ja muistin kohdalla keltaiseks/vihreäksi.
//Help <komento> - Tarkemmat tiedot yksittäisistä WorldEdit-komennoista
//Undo [määrä] - Luomiesi muutosten peruuttaminen. Voit peruuttaa maksimissaan 20 viimeisintä muutosta.
//Redo [määrä] - Peruuttamiesi muutosten uudelleenluonti

Valinta-alueiden työkalut

Monessa WorldEditin komennossa vaaditaan valinta-alueen määritys ennen kuin komentoa voi käyttää. Valinta-alueen voi valita puukirveellä tai komennoin. Valinta-alueen oletusmuoto on kuutio, mutta sitä voi myös vaihtaa alta löytyvällä komennolla. Oletuksena valinta-alueen ympärillä näkyy myös partikkeleita, jotka merkitsevät mitä valinta-alueeseesi sillä hetkellä kuuluu.

//Wand - Puukirveen eli Wandin vakiotyökalun spawnaaminen reppuun. Voit myös käyttää aivan tavallista creative-valikosta saatavaa puukirvestä.
/Wesv Toggle - Wand-työkalulla rajatun alueen rajojen näkyminen visuaalisena. Visuaaliset indikaattorit voi ottaa käytöstä/käyttöön samalla komennolla.
//Pos <1|2> - Jalkojesi kohdalla olevan pisteen valitseminen ykkös- tai kakkospisteeksi kuution muotoisissa valinta-alueissa
//HPos <1|2> - Kuution muotoisen valinta-alueen ykkös- tai kakkospisteen asettaminen katsomaasi palikkaan
//Sel <muoto> - Valintatyökalusi muodon vaihtaminen. Oletusmallina toimii kuutio eli cuboid.

Valinta-alueen käsittely

//Shift <palikkamäärä> [suunta] - Valinta-alueen siirtäminen katsomaasi/määrittelemääsi suuntaan
//Expand <palikkamäärä> [suunta] - Valinta-alueen laajentaminen katsomaasi/määrittelemääsi suuntaan
//Contract <palikkamäärä> [suunta] - Valinta-alueen sisentäminen/pienentäminen katsomaasi/määrittelemääsi suuntaan
//Outset <palikkamäärä> [-h|-v] - Valinta-alueen laajentaminen kaikkiin tai määrittelemiisi suuntiin (-h = vain horisontaalisti, -v = vain vertikaalisti)
//Inset <palikkamäärä> [-h|-v] - Valinta-alueen pienentäminen kaikista tai määrittelemistäsi suunnista (-h = vain horisontaalisti, -v = vain vertikaalisti)

Valinta-alueen lisätiedot

//Size <palikkamäärä> - Valinta-alueesi muodon, sijainnin ja koon tarkistaminen
//Count <materiaali> - Valinta-alueella olevan tietyn materiaalin palikkamäärien laskenta
//Distr - Kaikkien valinta-alueella olevien materiaalien ja niiden määrien laskenta

Leikepöydän käsittely

//Copy - Valinta-alueen kopiointi leikepöydällesi
//Cut - Valinta-alueen kopiointi leikepöydällesi JA valinta-alueen sisällä olevien elementtien poistaminen
//Rotate <asteet> - Leikepöydän kääntäminen tietyn astemäärän. Kääntäminen mahdollista vain 90 asteen kulmissa, myös negatiivinen kääntö onnistuu eli esim. -180.
//Flip [suunta] - Leikepöydän kääntäminen peilikuvaksi katsomassasi/määrittelemässäsi suunnassa
//Paste [-a] - Leikepöydälläsi olevien asettaminen maailmaan. Huomioi, että kohta jossa rakennelman olet kopioinut vaikuttaa siihen mihin se asettuu pastettaessa. Argumentti -a ei huomioi rakennelman pastetuksessa ilmapalikoita ja ilma ei myöskään korvaa muita kohdalla olevia rakennelmia (kannattaa käyttää jos mahdollista sillä vähentää lagia huomattavasti).
/ClearClipboard - Leikepöydän tyhjentäminen

Palikoiden käsittely

//Set <materiaali(t)> - Määrittämäsi materiaalin/materiaalien asettaminen valinta-alueelle
//Replace [alkuperäinen materiaali] <uusi materiaali> - Valinta-alueella olevien määrittämiesi materiaalien muuttaminen toiseen materiaaliin
//ReplaceNear <säde> [nykyinenmateriaali] <uusimateriaali> - Ympärilläsi olevien määrittämiesi materiaalien muuttaminen toiseen materiaaliin
//RemoveNear <materiaali(t)> [säde] - Ympärilläsi olevien määrittämiesi materiaalien poistaminen
//RemoveBelow [säde] [korkeus] - Alapuolellasi olevien palikoiden poistaminen määrittämältäsi alueelta
//RemoveAbove [säde] [korkeus] - Yläpuolellasi olevien palikoiden poistaminen määrittämältäsi alueelta
/Up <palikkamäärä> - Lasipalikan luominen yläpuolellesi. Palikkamäärällä voit määrittää kuinka monen palikan päähän yläpuolellesi palikka generoituu.
//Line <materiaali(t)> - Viivan piirtäminen valinta-alueesi läpi
//Center <materiaali(t)> - Määrittämiesi palikoiden/palikan luominen valinta-alueesi keskikohtaan
//Fill <materiaali(t)> <säde> [syvyys] - Rajaamasi alueen täyttäminen valitsemillasi materiaaleilla
//FillR <materiaali(t)> <säde> [syvyys] - Tarkempi rajatun alueen täyttäminen valitsemillasi materiaaleilla
//Hollow [kuorenpaksuus] [materiaali(t)] - Valinta-alueella olevan rakennelman kaivertaminen ontoksi
//Overlay <materiaali(t)> - Kerroksen asettaminen määrittämästäsi materiaalista valinta-alueellasi olevien materiaalien päälle
//Move [palikkamäärä] [suunta] - Valinta-alueellasi olevan rakennelman siirto katsomaasi/määrittelemääsi suuntaan. HUOM! Valinta-alue ei siirry rakennelman mukana tällä komennolla.
//Stack [kertamäärä] [suunta] - Valinta-alueellasi olevan rakennelman monistaminen määrittämäsi monta kertaa katsomaasi/määrittelemääsi suuntaan

Muotojen luonti

//Pyramid <materiaali(t)> <säde> - Täyden pyramidin luominen itsesi kohdalle
//HPyramid <materiaali(t)> <säde> - Onton pyramidin luominen itsesi kohdalle
//Cyl <materiaali(t)> <säde> [korkeus] - Täyden lieriön luominen itsesi kohdalle
//Hcyl <materiaali(t)> <säde> [korkeus] - Onton lieriön luominen itsesi kohdalle
//Sphere <materiaali(t)> <säde> - Täyden pallon luominen itsesi kohdalle
//HSphere <materiaali(t)> <säde> - Onton pallon luominen itsesi kohdalle
//Walls <materiaali(t)> - Seinien luominen valitsemallesi valinta-alueelle
//Faces <materiaali(t)> tai //Outline <materiaali> - Onton laatikon luominen valitsemallesi valinta-alueelle

Maisemointi

/Smooth [voimakkuus] [maski] - Palikoiden "pehmentäminen" luonnollisemmaksi valitsemallasi valinta-alueella
//Naturalize - Lisää kolme kerrosta multaa päälle ja kiveä alle valitsemallasi valinta-alueella
//Forest [puutyyppi] [tiheys] - Metsän luominen valitsemallesi valinta-alueelle
//Flora [tiheys] - Kukkien asettaminen valitsemallesi valinta-alueelle. Alueelle muodostuu vain sen biomin mukaisia kukkia/kasveja
//Pumpkins [säde] - Epämääräisten kurpitsakasojen luominen valitsemallesi valinta-alueelle
//Drain <säde> - Veden tyhjentäminen ympäriltäsi
/FixLava <säde> - Valuvien laavojen korjaaminen ympäriltäsi
/FixWater <säde> - Valuvien vesien korjaaminen ympäriltäsi
/Snow [-s] [säde] [korkeus] - Lumikerroksen luominen ympärillesi sekä jäiden jäädyttäminen
/Thaw [säde] [korkeus] - Lumien ja jäiden sulattaminen ympäriltäsi
/Green [säde] [korkeus] - Mullan muuttaminen ruohoksi ympäriltäsi
/Extinguish [säde] - Tulen sammuttaminen ympäriltäsi
/Butcher [säde] - Mobien tappaminen ympäriltäsi, voit määritellä mitä tapat
/Remove <entitytyyppi> <säde> - Entityjen poistaminen ympäriltäsi

Tool-työkalut

Toolit ovat valitsemaasi työkaluun asetettavia ominaisuuksia. Sinulla voi olla työkalupalkissasi useita eri tool-työkaluja, kunhan ne kaikki on vain asetettu eri itemeihin (miekka, pikki yms.). Kun tool on asetettu komennolla työkaluun, voi työkalu kädessä rauhallisesti klikutella menemään.

/Tool Cycler - Palikan kääntö/vesitys -toolin asettaminen kädessäsi olevaan työkaluun. Tällä voit vaihtaa klikkaamalla palikan data-arvoa eli esim. kääntämään sitä kummallisiin asentoihin tms. Leftclickillä vaihdat muutettavaa asiaa/suuntaa ja rightclickillä muutat sitä. Kaikkia palikoita ei ole mahdollista muuttaa kaikin tavoin.
/Tool DelTree - Leijupuiden poisto-toolin asettaminen kädessäsi olevaan työkaluun. Ilmassa leijuvat puut voit poistaa rightclikkaamalla.
/Tool FarWand - FarWand-toolin asettaminen kädessäsi olevaan työkaluun. Tällä voit asettaa valinta-alueen pisteitä etänä.
/Tool Info - Palikkatieto-toolin asettaminen kädessäsi olevaan työkaluun. Tällä näet tarkemmat tiedot palikasta jota rightclickaat.
/Tool LrBuild <materiaali> <materiaali> - Long range -toolin asettaminen kädessäsi olevaan työkaluun. Tällä voit asettaa yksittäisiä palikoita kauempaa katsomaasi paikkaan left- ja rightclickillä
/Tool Repl <materiaali> - Replace-toolin asettaminen kädessäsi olevaan työkaluun. Tällä voit muuttaa yksittäisiä olemassa olevia palikoita määrittämäksesi materiaaliksi rightclickillä
/Tool Tree [puutyyppi] - Yksittäisten puiden luomis-toolin asettaminen kädessäsi olevaan työkaluun
/Tool None - Asettamasi toolin poistaminen kädessäsi olevasta työkalusta

Brush-työkalut

Brushit ovat valitsemaasi työkaluun asetettavia "pensseleitä", joilla voit muokata työkalu kädessäsi katsomaasi kohtaa sellaiseksi, mitä olet brush-komennoilla määrittänyt. Sinulla voi olla työkalupalkissasi useita eri brush-työkaluja, kunhan ne kaikki on vain asetettu eri itemeihin (miekka, pikki yms.). Kun brush on asetettu komennolla työkaluun, voi työkalu kädessä rauhallisesti klikutella menemään.

/Mask <materiaali(t)> - Kädessäsi olevan brush-työkalun maskin asettaminen. Kun maskiksi on asetettu tietty materiaali, vaikuttaa brush-työkalulla tehdyt muutokset vain kyseistä materiaalia sisältäviin kohtiin
/Material <materiaali(t)> - Materiaalin vaihtaminen kädessäsi olevan työkalun brushiin
/Size <palikkamäärä> - Kädessäsi olevan työkalun brushin koon muuttaminen
/Range <palikkamäärä> - Toimintasäteen asettaminen kädessäsi olevan työkalun brushiin. Normaalisti brush kohdistuu siihen palikkaan johon katsot. Tällä komennolla voit määrittää tietyn pituisen etäisyyden, jonka päähän brush kohdistuu joka kerralla.
/Brush Sphere <materiaali(t)> [säde] - Pallon muotoisen brushin asettaminen kädessäsi olevaan työkaluun
/Brush Cylinder <materiaali(t)> [säde] [korkeus] - Sylinterin muotoisen brushin asettaminen kädessäsi olevaan työkaluun
/Brush Biome <muoto> [säde] <biomi> - Biomi-brushin asettaminen kädessäsi olevaan työkaluun. Listan käytettävistä biomeista näet /biomelist
/Brush Butcher <säde> - Butcher-brushin asettaminen kädessäsi olevaan työkaluun. Butcherin avulla voit tappaa eläimiä ja monstereita haluamistasi kohdista tontillasi
/Brush Clipboard <-a> - WE-leikepöytäsi asettaminen kädessäsi olevan työkalun brushiin. Clipboardin asettamiseen apua leikepöydän käsittely -otsikon alta ylempää.
/Brush Extinguish [säde] - Tulen sammuttamis -brushin asettaminen kädessäsi olevaan työkaluun. Voit myös määrittää haluamasi säteen. Oletussäde on 5 blockia, eli tuli sammuu 11x11 alueelta.
/Brush Forest <alueen muoto> [säde] [tiheys] <puutyyppi> - Metsä-brushin asettaminen kädessäsi olevaan työkaluun.
/Brush Gravity [säde] [-h <korkeus>] - Painovoima-brushin asettaminen kädessäsi olevaan työkaluun. "Painovoiman" vaikutukseesta kohdealueella olevat palikat putoavat alimpaan mahdolliseen kohtaan.
/Brush Smooth [säde] [voimakkuus] [maski] - Maaston smoothaus -brushin asettaminen kädessäsi olevaan työkaluun. Tällä maasto "pehmentyy" ja silottuu luonnollisemmaksi. Mikäli määrität jonkun materiaalin maskiksi, muokkautuu vain se materiaali kohteena olevalta alueelta.
/Brush Snow <alueen muoto> [säde] [-s] - Lumibrushin asettaminen kädessäsi olevaan työkaluun. Lumikerros muodostuu päällimäisten palikoiden päälle. Brushin oletussäde on 5. Argumentilla -s brushi pinoaa lumikerroksia päällekkäin mikäli klikkaat samaa kohtaa useamman kerran.
/Brush None - Asettamasi brushin poistaminen kädessäsi olevasta työkalusta