Projekti­rakentajille


Tämä sivu on luotu yleishyödyllisten projektien luomisesta ja rakentamisesta kiinnostuneille ja niitä tekeville pelaajillemme. Yleishyödyllisiä projekteja ovat sellaisia jotka valmistuessaan tulevat kaikkien pelaajien käyttöön, kuten esimerkiksi erilaiset spawn-rakennukset, parkourit, elytraliitelyradat ja eventtimuotoiset tehtäväalueet. Kaikkia Truen projektirakentajia kutsutaan Tuunareiksi (eng. Worker).

Miten päästä Tuunariksi?


Projektirakentajaksi eli Tuunariksi voi hakea kuka tahansa suhteellisen asiallinen kaveri, jolta löytyy hyvä projekti-idea sekä realistinen määrä motivaatiota ja aikaa toteuttaa projekti kunnialla loppuun asti. Mikäli täytät juuri mainitut vaatimukset, toimi seuraavasti:

 1. Luo lyhyehkö vapaamuotoinen projektisuunnitelma esim. muistio-sovelluksella, jossa mainitset seuraavat asiat
  • Teetkö yksin vai otatko projektiin apulaisia (jos kyllä, mainitsethan ketkä)
  • Mikä projektin pääajatus on (esim. parkour, eventti tms)
  • Projektin visuaalinen teema
  • Arvio siitä, milloin projekti olisi valmis
  • Millaisia oikeuksia uskoo projektin edetessä tarvitsevansa
 2. Lähetä suunnitelmasi ylläpitäjä Meziiille Discordissa
 3. Odota rauhassa vastausta ja jatkotoimenpiteitä

Projektirakentajien palkkiot


Projektien rakentamiseen osallistuneille jaamme myös pieniä palkkioita Truekuponkeina Survivaliin tai Skyblockiin. Palkkiopotti on projektikohtainen ja se jaetaan kaikkien rakentamiseen osallistuneiden kesken työpanoksen perusteella. Erillisiä palkkioita voi myös saada muunlaisesta järjestämisestä. Palkkioiden jakamisesta vastaa aina projektinvetäjä (yleensä projektin pääyhteyshenkilönä toiminut ylläpitäjä). Esimerkkejä projektipalkkioista:

Tuunarien oikeudet


Mikäli projektillesi annetaan toteuttamislupa, saat käyttöösi oman maailman yleensä Neverland-peliympäristöstämme, jonne sinut myös erikseen whitelistataan. Kyseiseen maailmaan saat maailmakohtaiset ja henkilökohtaiset Tuunarioikeudet, jotka ovat toiminnassa ainoastaan projektin toteuttamisen ajan. Tuunariarvoja on kaksi erilaista:

 1. Normituunari, jolta löytyy perus rakennus- ja creative-oikeudet.
 2. Supertuunari, jolta löytyy mm. maastonmuokkaukseen ja suojauksiin liittyviä lisäoikeuksia.

Supertuunari-oikeudet voi saada itselleen vain, jos on ensin käynyt erillisen WorldEdit-koulutuksen. Koulutuksesta voi halutessaan kysyä Administolta. Mikäli et Normi- tai Supertuunarina tiedä, miten jokin komento toimii, pyydä ylläpitäjältä apua ennen sen käyttöä. Mikäli kaipaat sellaisia lisäoikeuksia joita listassa ei näy, voit kysyä niistä Adminilta.

Normituunarin oikeudet

Oikeus...
Rakentaminen

/Gm <0-3> - Oman pelimoodin vaihtaminen. 0 = survival, 1 = creative, 2 = adventure, 3 = spectator
/Heads - Sisustuspäävalikko
/Phead <pelaaja> - Tietyn pelaajan pään haltuun saaminen
/Astools - Armorstand-työkalun ja -repun käyttöönotto. Astools-moodin saat pois käytöstä samalla komennolla.
/Itemframe <off|on> - Sen itemfamen näkymättömäksi/näkyväksi muuttaminen jota katsot. Kun itemframe on näkymätön, vain siinä oleva itemi näkyy.
/WorkerTools - Spesiaalirakennustyökalujen ottaminen. Komentoa käyttäessä reppuusi ilmestyy debug stick, light-palikka ja barrier-palikka.

Liikkuminen

/Top - Teleporttaaminen x,z-koordinaattiesi korkeimmalla olevalle palikalle
/Bottom - Teleporttaaminen x,z-koordinaattiesi alimpana olevalle palikalle. Komennolla ei ole mahdollista teleportata Voidiin tai luonnollisesti generoituneisiin luoliin. Luoliin teleporttaaminen tällä komennolla on mahdollista vasta silloin, kun halutussa sijainnissa oleva cave_air on korvattu ensin jollain konkreettisella materiaalilla ja tämän jälkeen rikottu, jolloin tilalle muodostuu tavallinen air.
/Ascend - Teleporttaaminen yhden tason ylemmäs x,z-koordinaateissasi. Lyhyesti /asc
/Descend - Teleporttaaminen yhden tason alemmas x,z-koordinaateissasi. Komennolla ei ole mahdollista teleportata Voidiin tai luonnollisesti generoituneisiin luoliin. Luoliin teleporttaaminen tällä komennolla on mahdollista vasta silloin, kun halutussa sijainnissa oleva cave_air on korvattu ensin jollain konkreettisella materiaalilla ja tämän jälkeen rikottu, jolloin tilalle muodostuu tavallinen air. Lyhyesti /desc
/Speed <0-10|off> - Oman kävely- ja lentonopeuden säätäminen. Off-sanalla palautat nopeuden takaisin normaaliin

Muu maailma

/Time Set <aika> - Ajan muuttaminen. Käteviä aikamääreitä ovat mm. day (aamupäivä), 6000 (keskipäivä), night (iltahämärä) ja 18000 (keskiyö). HUOM! Mikäli muutat aikaa, vaikuttaa se ympäristön jokaiseen maailmaan! Varmistathan ensin muilta ympäristössä olevilta että voit vaihtaa aikaa!
/Weather <clear|rain|thunder> - Sen maailman säätilan vaihtaminen, jossa olet

Supertuunarien oikeudet

Oikeus...
Serverin voinnin tarkastelu

/Mem - Tietoa serverillä käytössä olevan muistin määrästä. Vihreä mittari on aina hyvä, oranssi ok ja punainen hälyttävä. Partyssa, Neverlandissa ja Creative-ympäristöissä oranssi mem on vielä melko normaali.
/LagMem - Yhdistää /lag ja /mem -komennot. Pienet hetkelliset laskut lag ja mem tilastoissa ovat melko normaaleja. Jos määrät ovat kuitenkin pidempään alhaisena (punaisena), on syytä informoida Admin-arvoista.

WorldEdit-visualisoija (WorldEditSelectionVisualizer)

/Wesv toggle - Valinta-alueen partikkeleiden laittaminen näkyviin/pois näkyvistä

Projektimaailman ominaisuudet


Projektimaailma luodaan siis yleensä aina tiettyä ennaltasuunniteltua projektia varten. Maailma voi olla kokonaan tasainen, normaali overworld, nether tai end, tai mahdollisuuksien mukaan custom maailma. Yleensä Tuunareille kuitenkin luodaan kokonaan tasaisia flat-maailmoja. Projektimaailmaan luodaan myös erillinen suurehko suojaus, jonka sisällä ainoastaan kyseisen maailman Tuunarit voivat rakentaa. Projektimaailmaan pääsee salatulla warp-pisteellä, jota ei kannata jakaa muille kuin rakentajille. Suositeltavaa on myös, että rakentajat pitäytyvät warp-pisteen läheisyydessä ja näin ollen ovat myös suojauksen sisällä.

Neverlandissa projektimaailmoilla on tietyt oletusasetukset. Nämä asetukset pätevät siis jokaisessa maailmassa automaattisesti, mutta niitä voidaan myös tarpeen tullen muuttaa Adminilta pyydettäessä. Alle on listattu useimmiten pelaajia mietityttäneet ominaisuudet.

Pelaajien elämä
Palikat
Monsterit ja eläimet