API rajapinnat


Tällä sivulla on dokumentoituna Truen julkiset rajapinnat mistä tietoa voi lukea koneellisesti JSON muodossa.

Tällähetkellä ei ole käytössä tunnistautumista mutta se saattaa muuttua tarvittaessa. Rate limittiä ei ole v1 apissa mutta v2 se on 10 requestia per 1 sekuntti per ip (jaettu kaikkien v2 endpointtien kesken).

HUOM! Muutokset ovat mahdollisia. Mistään ei anneta mitään takuuta. Käyttö omalla vastuulla. Rakentavaa palautetta voi antaa jeeukolle.

Arkkukauppat

https://trueworlds.net/api/v1/shops.json

Rakenne
{
 "updated": "2021-01-01T12:00:00+03:00",
 "shops": [
  {
   "world": "survival",      // Joko "survival" tai "nether"
   "x": 100,
   "y": 50,
   "z": -200,
   "item": "EnchantedBook#a",   // Mitä myyntikyltissä lukee
   "tag": "a",          // Risuaidan jälkeen olevat merkit tai null
   "item_type": "enchanted_book", // Sama mitä tiedostonimissä yms
   "amount": 1,
   "price_buy": 100,
   "price_sell": null,
   "shopkeeper": {
    "uuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "username": "jeeukko"
   },
   "id": "survival_100_50_-200"  // maailma_x_y_z
  }
 ]
}
		
NBT:tä sisältävät esineet

https://trueworlds.net/api/v1/items.json

Rakenne
{
 "updated": "2021-01-01T12:00:00+03:00",
 "items": [
  {
                     // Vain type ja tag on varmasti jokaisessa. Muut vaihtelee itemin mukaan
   "type": "stone",          // Itemin tyyppi (sama kuin mitä advanced tooltipseissa on)
   "tag": "a",            // Kauppakyltissä olevat merkit risuaidan jälkeen


   "name": "§aEsimerkki itemi",    // Anvililla laitettu nimi, formatoinnit § -merkillä
   "lore": [             // Lore, formatoinnit § -merkillä
    "Rivi 1",
    "Rivi 2"
   ],


   "enchants": {           // Enchantit
    "unbreaking": 3,
    "silk_touch": 1
   },


   "potion_type": "weakness",     // Potionin efekti (Käytetään myös tipped arrowissa)
   "potion_upgraded": false,     // Onko käytetty glowstonea
   "potion_extended": false,     // Onko käytetty redstonea


   "firework_effects": [       // Ilotulituspanosten ja rakettien efektit
    {
     "trail": false,        // Onko käytetty timanttia
     "flicker": false,       // Onko käytetty glowstonea
     "colors": [          // Käytetyt värit rgb hexana (RRGGBB)
      "b3312c",
      "253192"
     ],
     "fadecolors": [
      "6689d3"
     ]
    }
   ],
   "firework_duration": 1,      // Montako ruutia käytetty


   "armor_color": "1d1d21",      // Nahkaarmorin väri (RRGGBB)


   "fish_body_color": "white",    // Tropicalfishin perusväri
   "fish_pattern_type": "clayfish",  // Kuvionti https://hub.spigotmc.org/javadocs/spigot/org/bukkit/entity/TropicalFish.Pattern.html
   "fish_pattern_color": "red",    // Kuvion väri


   "banner_patterns": [        // Bannerien kuviot järjestyksessä
    {
     "color": "white",
     "pattern": "flower"      // Kuvio https://hub.spigotmc.org/javadocs/spigot/org/bukkit/block/banner/PatternType.html
    },
    {
     "color": "green",
     "pattern": "triangle_top"
    }
   ],


   "book_title": "Eeppinen tarina",  // Kirjoitetun kirjan nimi
   "book_author": "Kallekirjailija", // Kirjoittaja
   "book_generation": "original",   // Monesko kopio (original, copy_of_original, copy_of_copy)
	 
   "axolotl_variant": "cyan"     // Axolotlin väri https://hub.spigotmc.org/javadocs/spigot/org/bukkit/entity/Axolotl.Variant.html
  }
 ]
}
		
Peliaika arvot

https://trueworlds.net/api/v2/ranks

Rakenne
[
 {
  "name": "Quadro Respected",     // Rankin nimi
  "playtime_required": 28800000,   // Vaadittu peliaika sekunteina, null jos ylläpitoarvo
  "playtime_required_human": "8000h", // Vaadittu peliaika ihmisystävällisessä muodossa, null jos ylläpitoarvo
  "color_minecraft": "light_purple", // Värin nimi jota käytetään kun rajoitettu minen perusväreihin
  "color_hex": "ff55ff",       // RGB-hex väri jota käytetään kun mahdollista
  "prefix": ":]",           // Respected hymiö tai ylläpitoarvon prefix, null jos ei ole
  "staff": false           // Onko kyseessä ylläpitoarvo
 }
]
		
Pelaajan peliaika

HUOM! Tilapäisesti ei näytä survissa saatua peliaikaa 1.17 päivityksestä johtuen

https://trueworlds.net/api/v2/players/<pelinimi tai uuid>

Rakenne
{
 "username": "jeeukko",
 "uuid": "6825974a-7b2d-47e9-9155-1c568ceed43c",
 "playtime": 6895987,     // Peliaika sekunteina
 "playtime_human": "1915h 33m" // Peliaika ihmisystävällisessä muodossa
}