Mikä on Islands?


Islands-peliympäristössä pyöritämme saaripohjaista survival-pelimuotoa. Ympäristö voi pohjautua Skyblockiin (saari voidin päällä) tai AcidIslandsiin (saari meressä, vesi happoa), riippuen pelaajaäänestyksen tuloksesta. Pelaajaäänestyksiä järjestetään aina resetoinnin lähestyessä. Nykyisen päämaailman reaaliaikaisen kartan löydät täältä!

Saapuessasi Islandsin serverille, voit sääntöluolan jälkeen valita ja luoda oman saaresi komennolla /is. Valintasi jälkeen löydät itsesi aivan omalta pikkuruiselta saareltasi, josta löytyy lemmikkisi sekä arkullinen selviytymiseen ja saaren jatkamiseen tarvittavia tavaroita. Alue, jonka kokoiseksi voit valtakuntaasi laajentaa, on kooltaan 200x200 palikkaa. Tehtäviä tekemällä (/is challenges) voit ansaita uusia rakentelumateriaaleja, sekä nostaa saaresi tasoa asettamalla maahan palkinnoksi saamiasi arvopalikoita. Muista välttää kuolemia, sillä ne laskea saaresi tasoa! Tämän hetken edistyneimmät saaret näet pelissä komennolla /is top.

Komento /spawn vie maailman keskipisteeseen, josta löytyy mm. Adminshop ja portaalit muihin peliympäristöihin. Sääntöluolaan pääset takaisin komennolla /help isRules, josta löydät myös muita ohjeita ympäristön eri ominaisuuksiin. Omalle saarellesi voit myös luoda ilmaiseksi Warp-kyltin, jonka luokse muut pelaajat voivat teleportata komennolla /is warp. Myös normaalit teleporttauskomennot ovat käytössä. Huomaathan, että voit omistaa/olla mukana samanaikaisesti vain yhdellä saarella. Mahdollista on siis myös liittyä mukaan kaverin avuksi yhteistä saarta kehittämään!

Islands-ympäristön saarimuotoiset Nether ja End sekä itse päämaailma ovat vaikeustasoltaan NORMAL. Netheriin pääset itse tekemälläsi portaalilla (tehtävänä myöhemmässä vaiheessa), Endin portaali löytyy omalta Nether-saareltasi. Partyn parkoureista on myös saatavilla palkintoja Islands-ympäristöön. Lisätiedot palkintokittien ottoon näet Partyn minipeliluolan infotaululta. Myös Truekupongit ovat käytössä Islands-ympäristössä.

Eritysominaisuudet


Molemmat pelimuodot
AcidIsland
Skyblock

Säännöt


Yleinen chat

Jotta chat pysyisi siistinä, noudata seuraavia:

Bugit ja dupetus
Modit ja macrot
Peliaika ja afkaaminen
Islandsissa käyttäytyminen

Komennot


Tavallisena pelaajana voi:

Experiencedina ja ylempiarvoisena voi myös:

Islandsin apukomennot:

/Warp IslRules - Sääntö- ja ohjeluolaan teleporttaus
/Is help - Lista näistä saarikomennoista
/Potions - Perustietoa taikajuomien keittämisestä
/Potionlist - Lista taikajuomista
/Mobs - Saarella olevien mobien määrä (300x300 palikan alueella)
/Is language - Saarijärjestelmän ilmoituksien ja valikkojen kielen vaihtaminen

Palkintokittien lunastaminen:

/Kit - Lista saatavillasi olevista tavarapaketeista
/Kit <kitinNimi> - Haluamasi kitin ottaminen

Yleiset saarikomennot:

/Is - Saaren luominen mikäli sitä vielä ei ole
/Is reset - Saaren aloittaminen kokonaan alusta (HUOM! voit resetoida sen max 2 kertaa!)
/Is info - Tietoa kohdallasi olevasta saaresta
/Is level [pelaaja] - Saaresi/tietyn pelaajan saaren tason tarkistaminen
/Is value - Kädessäsi olevan palikan arvo (vaikuttaa saaren tasoon kun asetat sen maahan)
/Is top - Lista kymmenestä eniten saarensa tasoa kasvattaneesta
/Is challenges - Tehtävävalikon avaaminen. Lyhyesti /Is c
/Is settings - Saaren suojausasetuksien valikko (Mikä sallittua, mikä ei)
/Is setname <nimi> - Nimen asettaminen saarellesi
/Is resetname - Saaresi nimen resetoiminen

Saarilla liikkuminen:

/Is go [1-3] - Saarellesi teleporttaaminen. Jos olet asettanut useamman saarikotipisteen, voit teleportata niiden välillä liittämällä komentoon kotipisteen numeron. Lyhyesti myös /Is mikäli saari jo luotu
/Is sethome [1-3] - Saaresi kotipisteen asettaminen (se mihin /is vie)
/Is spawn - Spawn-saarelle teleporttaminen
/Is warps - Muiden pelaajien saaret, joille mahdollista teleportata
/Is warp <pelaaja> - Pelaajan saarelle teleporttaaminen

Saaritiimit:

/Is team help - Lista tiimikomennoista ja erikoisemmista oikeutuskomennoista
/Is team - Tietoa saaren tiimistä
/Is team invite <pelaaja> - Liittymiskutsun lähettäminen
/Is team <accept|reject> - Liittymiskutsun hyväksyminen/hylkääminen
/Is team leave - Toisen pelaajan tiimistä poistuminen
/Is team kick <pelaaja> - Tiimijäsenen poistaminen saareltasi
/Is team setowner <pelaaja> - Saaren siirtäminen tiimijäsenen omistukseen

Muut pelaajat:

/Is near - Lista naapurisaaristasi
/Is expel <pelaaja> - Pelaajan poistaminen saareltasi spawille
/Is ban <pelaaja> - Porttikiellon antaminen tietylle pelaajalle omalle saarellesi
/Is unban <pelaaja> - Porttikiellon poistaminen pelaajalta omalta saareltasi
/Is banlist - Lista käyttäjistä, joilla on porttikielto saarellesi

Sisustuspäät:

/Heads - Ostettavien sisustuspäiden valikko. Lyhyesti /hdb. Lisätiedot sisustuspäistä eri ympäristöissä Rakennuselementit-sivulta.
/Heads search <hakusana> - Tietynlaisen sisustuspään etsiminen (englanniksi). Lyhyesti /hdb s <hakusana>