FaithCrea


FaithCrea on tarkoitettu yli 500 tuntia pelanneille käyttäjillemme. FaithCreassa Faithful-arvoinen voi vallata itselleen yhden 250x250-kokoisen tontin ja toteuttaa luovaa puoltaan rajattomalla määrällä palikoita. Pelaajan ylentyessä Respected-arvoon (2000h), voi hän vallata itselleen toisen tontin ja yhdistää tonttinsa yhdeksi suuremmaksi kokonaisuudeksi. Myös muiden pelaajien kanssa on mahdollista yhdistää tontteja, mikäli suunnitelmissa on vaikkapa suurempi kaupunkiprojekti! Live-kartan avulla voit tarkastella laajemmin nykyisen ja edellisen FaithCrean tontteja.

Truessa tarjoamme myös yleisen pienemmän creative-ympäristön vähemmän pelanneille käyttäjillemme, tästä lisää yleisen Crean sivulla.

Säännöt


Chat


Modit ja bugit


Grief

Rakentaminen

Komennot ja ominaisuudet


Beginner - Experienced

Näillä arvoilla on käytössään ensisijaisesti yleinen Creative-ympäristö. Mikäli kuitenkin Faithful-arvoisella on esimerkiksi suunnitelmissaan suurempi projekti johon kaipaa apua, voi tämä alempiarvoisen tontille oikeuttaa. Näiden ja ylempien arvojen yleiset chat, home, info jne komennot löydät täältä.

Tonteilla liikkuminen
/plot visit <pelaaja(:2)> - Teleporttaaminen muiden pelaajien tonteille

Faithful

Faithfulit voivat vallata yleisestä FaithCrean itselleen yhden tontin sekä asettaa alueelle yhden servereiden välisen kotipisteen (/sethome <kodinnimi>). Myös omaa pelimuotoaan on mahdollista vaihtaa komennolla /gm <0-3>.


Tontin hallinnointi
/plot auto - Lähimmän vapaan tontin valloittaminen
/plot claim - Kohdallasi olevan tontin valloittaminen
/plot delete - Valloituksen purkaminen (rakennukset poistuu!)
/plot clear - Tontin tyhjentäminen (ei voi peruuttaa!)
/plot set biome <biomi> - Biomin asettaminen tontille
/plot set biome list - Lista toimivista biomeista
/plot flag add <flagi> - Tonttiflagin asettaminen. Tietoa flageista ja niiden asettamisesta alempaa
/plot flag remove <flagi> - Tonttiflagin poistaminen
/plot merge - Katseesi suunnassa olevan naapurin tontin yhdistäminen omaasi niin, että välistä häviää tie. Komento lähettää naapurillesi yhdistämispyynnön, jonka hyväksyttyä tontit yhdistyvät
/plot unlink - tonttisi erottaminen naapurisi tontista

Pelaajat tonteilla
/plot add <pelaaja> - Avustajan asettaminen tontille. HUOM! Käytännössä pelaaja voi rakentaa tontillasi vain silloin, kun olet itsekin FaithCreassa
/plot trust <pelaaja> - Pelaajan oikeuttaminen tontillesi. Eli oikeus rakentaa tontillasi milloin vain, myös ilman valvontaasi
/plot deny <pelaaja> - Pelaajan estäminen tontilta
/plot remove <pelaaja> - Annettujen oikeuksien tai estojen poistaminen
/plot kick <pelaaja>> - Pelaajan potkiminen tontilta

Tonteilla liikkuminen
/plot home - Kotitontille teleporttaus
/plot set home - Tonttisi kotipisteen asettaminen uuteen paikkaan
/plot visit <pelaaja(:2)> - Teleporttaaminen muiden pelaajien tonteille
/sethome <kodinNimi> - Servereiden välisen kotipisteen asetus

Tonttien lisätiedot
/plot info - Tietoa kohdallasi olevasta tontista
/plot list - Lista tonteista
/plot toggle titles - Ota käyttöön tai pois käytöstä ruutuun ilmestyvät tonttien omistajuudet

Teleporttaus
/top - Teleporttaa sinut x,z-koordinaattiesi korkeimmalla olevalle palikalle
/speed <1-10|off> - Liikkumisnopeutesi muuttaminen, "off" poistaa aiemmin asetetun nopeuden

Respected

Respected-arvon omaava (2000h pelannut) voi vallata FaithCreasta itselleen kaksi tonttia ja yhdistää ne toisiinsa. Respected-arvoinen voi asettaa FaithCreaan kaksi servereiden välistä kotipistettä (/sethome <kodinNimi>). Respected-arvoisille on myös suotu lisää tonttikohtaisia flageja, joista lista alempana. Respectedillä on käytössään myös aiempien arvojen ominaisuudet.


Teleporttaaminen
/plot home:<1|2> - Haluamallesi tontille teleporttaaminen

Hatut
/hat - Asettaa kädessäsi olevan palikan hatuksesi

Tonttiflagit


Omalle tontille on myös mahdollista laittaa ns. lisäominaisuuksia eli flageja, joilla voi muokata tontin sisäisiä olosuhteita. Eri arvoille on suotu mahdollisuus lisätä erilaisia hyödyllisiä flageja, joihin pelaaja voi liittää haluamansa parametrit. Flagi asetetaan komennolla /plot flag add <flagi parametreineen> ja poistetaan /plot flag remove <flagi>.


Faithful

Yleiset olosuhteet

time <aikaTickeinä> - Tontin sisäinen kellonaika, parametri on kellonaika "tickeinä". Esim. auringonnousu: 0, keskipäivä: 6000 auringonlasku: 12000 keskiyö: 18000
weather <clear|rain> - Tontin sisäinen säätila, valitse jompikumpi parametri
music <levynID> - Tontin sisällä soiva minecraftin musiikkilevy. Parametrinä käytetään musiikkilevyn ID:tä
13: 2256, Cat: 2257, Blocks: 2258, Chirp: 2259, Far: 2260, Mall: 2261, Mellohi: 2262, Stal: 2263, Stard: 2264, Ward: 2265, 11: 2266, Wait: 2267
forcefield true - Kun tämä on asetettu, muodostuu tontille oikeutetun ympärille suoja, jota lähestyessä muut pelaajat pomppaavat kauemmas

Muut pelaajat
use <listaID:istä> - Kaikille oikeus tiettyihin palikoidin, palikat asetetaan ideinä. Yleisimpiä haluttuja: kivinappi 77, puunappi 143, kivipres.p. 70, puupp 72, kultapp 147, rautapp 148, tammiovi 64, puuluukku 96, muut ovet 193-197. Asetetaan muodossa "use 77,143,70,72" jne
vehicle-use allow - Kaikille oikeus käyttää tontillasi olevia veneitä ja kaivosvaunuja
greeting <viesti> - Pelaajille näkyvä viesti kun he saapuvat tontillesi
farewell <viesti> - Pelaajille näkyvä viesti kun he poistuvat tontiltasi

Tontin fysiikat
liquid-flow deny - Tontilla olevien laava- ja vesipalikoiden valumisen estäminen
disable-physics true - Laava- ja vesipalikoiden valumisen sekä soran, hiekan ja betonin putoamisen esto
explosion allow - Asettaa TNT:n toimivaksi tontillesi, tnt siis tällöin rikkoo palikoita tonttisi sisällä

Respected

Pelaajien liikehdintä

notify-enter true - Informoi tontin omistajaa, jos joku saapuu tontille
notify-leave true - Informoi tontin omistajaa, jos joku poistuu tontilta

Lisäfysiikat
grass-grow false - Ruohon leviämisen estäminen
mycel-grow false - Sienirihmaston leviämisen estäminen
vine-grow false - Köynnösten kasvamisen estäminen

Vanhat maailmat


Vanhoja FaithCreativen maailmoja on mahdollista tarkastella ja ladata omallekkin koneelle täältä